Awards

SH-02J

スマートフォン

2017年
発売年度 2016/2017年
デザイナー
真野靖彦